Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2023

Nadácia Tatra banky už po 28. raz ocení osobnosti, ktoré svojím konkrétnym umeleckým počinom prispejú k rozvoju slovenského umenia v oblasti filmu, literatúry, hudby, divadla, výtvarného umenia a dizajnu.

Doteraz sme ceny udelili 137 etablovaným osobnostiam, 102 talentovaným mladým tvorcom. Príležitosť navrhnúť šaty pre moderátorku večera dostalo 11 mladých módnych návrhárov.

Cena Nadácie Tatra banky za umenie je najvýznamnejší program nadácie v oblasti umenia.

Archív uplynulých ročníkov